Naturinkluderande byggnad för den perfekta trädgården

Naturinkluderande byggnad för den perfekta trädgården

Naturinkluderande byggande är ett begrepp som vi hör allt oftare i trädgårdsvärlden. Du har säkert hört talas om det, men termen kommer att förklaras kort. Naturinkluderande byggande är en variant av hållbart byggande, där byggande och planlösning görs på ett sådant sätt att strukturen bidrar till naturvärdena och den lokala biologiska mångfalden. Med enklare ord, en struktur som inte stör naturen utan snarare stödjer den.

Vad ska man vara uppmärksam på när man renoverar trädgården?

Innan du börjar renovera i trädgården bör du självklart göra upp en plan. Vad exakt vill du och hur ska du uppnå detta? Det är viktigt att kartlägga sina önskemål och även se vem som ska genomföra dem. Kan du göra detta själv, eller behöver du fortfarande hjälp med vissa delar? Det är därför viktigt att ha en bra plan i förväg och att vara tydlig med vad man vill göra. Om du till exempel bor nära ett naturreservat kan du behöva ta hänsyn till naturen omkring dig innan du kan renovera i trädgården. Det är användbart att veta att det finns alternativ för att använda naturinkluderande byggande.

Flora och fauna quick scan vad är det och vad gör det för dig?

Som nämnts inledningsvis undersöks allt mer vilken påverkan din trädgårdsrenovering har på naturen. Detta kan undersökas med hjälp av en snabbskanning av flora och fauna Mer information finns här. Detta är en explorativ studie, där riskerna förknippade med renoveringen uppskattas utifrån befintliga data och en fältstudie. Finns det skyddade områden i närheten eller finns det skyddade djur- och/eller växtarter i målområdet? Dessa frågor besvaras för att måla en bild av situationen och sedan diskutera nästa steg.

Naturinkluderande byggande hjälper naturen

Du kan stötta naturen på många sätt med din renovering. Till exempel, om du planerar att bygga ett skjul på din trädgård, se om ett grönt tak är ett alternativ. Detta är bra för fjärilar, vilda bin och otaliga andra insekter. Du kan också placera “insektshotellstenar”. Dessa är tegelstenar gjorda av en kombination av betong och träfiber. Dessa ska vara sydvästvända då de får mest sol och är en bra plats för bin, fjärilar och andra insekter. Ett tredje exempel är byggandet av en damm. Om du har tillräckligt med utrymme i trädgården kan en damm vara ett underbart tillskott. Många insekter, grodor och paddor kommer att lockas till detta. Dessutom kan du självklart även ha fisk i den, vilket säkerställer en fin balans!

Naturinkluderande byggande är ett begrepp som vi hör allt oftare i trädgårdsvärlden. Du har säkert hört talas om det, men termen kommer att förklaras kort. Naturinkluderande byggande är en variant av hållbart byggande, där byggande och planlösning görs på ett sådant sätt att strukturen bidrar till naturvärdena och den lokala biologiska mångfalden. Med enklare ord,…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *