Naturinkluderande byggnad för den perfekta trädgården

Naturinkluderande byggande är ett begrepp som vi hör allt oftare i trädgårdsvärlden. Du har säkert hört talas om det, men termen kommer att förklaras kort. Naturinkluderande byggande är en variant av hållbart byggande, där byggande och planlösning görs på ett sådant sätt att strukturen bidrar till naturvärdena och den lokala biologiska mångfalden. Med enklare ord,…